.

ตารางเดินเรือ

URBAN LINE

พระนั่งเกล้า - สาทร

วันอาทิตย์

07:30 - 08:30

รอบ (เวลา) รอบ (เวลา) ราคา (บาท)
07:30 07:30 20
08:30 08:30 20
สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทาง
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400